top of page

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις 

1.       Εισαγωγικές διατάξεις 

i.        Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στην εταιρεία μας, ECOZONE GREEK BRANCH, με ΑΦΜ 996688269, Ζερβουδάκη 14-16-18 10445 Αθήνα, Ελλάδα με αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 159952901001 ως πωλητή και διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.re4earth.com και εσάς, τον Πελάτη μας, ο οποίος συνάπτει σύμβαση πώλησης μαζί μας. 

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: https://www.greekecommerce.gr/vivliothiki/kodikas-deontologias/

ii.   Εφαρμόζουμε ενιαία προσέγγιση προς τους Πελάτες μας και τους παρέχουμε τα ίδια οφέλη, είτε είναι καταναλωτές είτε όχι. Ως εκ τούτου, οι κανόνες που διατυπώνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους Πελάτες μας. 

iii. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καλύπτουν την αγορά αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.  

Πριν περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τους ακόλουθους όρους χρήσης. 

2.       Σύναψη σύμβασης πώλησης 

i.     Μπορείτε να συνάψετε σύμβαση πώλησης μαζί μας εξ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. 

ii.   Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης που συνάπτεται εξ αποστάσεως, η παραγγελία που υποβάλλεται με την αποστολή της παραγγελίας στον ιστότοπο συνιστά πρόταση σύμβασης πώλησης. Η παραγγελία ισχύει για περίοδο 7 ημερών και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύμβαση πώλησης ολοκληρώνεται με την αποδοχή της πρότασης μέσω της αποστολής των αγαθών της παραγγελίας. Σας ενημερώνουμε σχετικά με την αποστολή των αγαθών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

iii. Η ποσότητα των αγαθών που προμηθεύουμε αντιστοιχεί αποκλειστικά σε συνηθισμένη οικιακή κατανάλωση. Σε ειδικές περιπτώσεις (ειδικά σε περίπτωση εκπτώσεων ή εκποίησης) έχουμε το δικαίωμα να καθορίσουμε τη μέγιστη ποσότητα που μπορούμε να προμηθεύσουμε. 

iv.        Η παραγγελία αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα κάνοντας κλικ στο κουμπί «Πληρωμή». Το κείμενο των όρων και προϋποθέσεων μαζί με τα δεδομένα της παραγγελίας αρχειοθετούνται για 6 χρόνια. Σε περίπτωση που καταχωρήσετε λανθασμένα δεδομένα στην παραγγελία, έχετε τη δυνατότητα να τα διορθώσετε επικοινωνώντας μαζί μας με email ή τηλεφωνικά. 

3.       Υπαναχώρηση χωρίς αιτιολόγηση 

i.     Σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση που έχει συναφθεί στο διαδίκτυο ή μέσω τηλεφώνου χωρίς αιτιολόγηση εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών.  

ii.   Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας. Ο καλύτερος τρόπος για να το πράξετε είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@re4earth.com ή τηλεφωνικά στο +30 210 832 2326  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται εδώ. 

iii. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σας επιστρέφουμε την τιμή αγοράς των αγαθών. Σε περίπτωση υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών, δικαιούστε επίσης και την επιστροφή των εξόδων παράδοσης σε ποσό που αντιστοιχεί στην λιγότερο δαπανηρή μέθοδο παράδοσης που προσφέρουμε. Τα προαναφερθέντα ποσά επιστρέφονται άμεσα, το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχουμε το δικαίωμα να καθυστερήσουμε την καταβολή του ποσού έως ότου μας επιστραφούν τα αγαθά. Η μέθοδος πληρωμής για την επιστροφή του ποσού είναι η ίδια που χρησιμοποιήσατε για την καταβολή της τιμής αγοράς, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

iv. Οφείλετε να μας επιστρέψετε τα αγαθά το αργότερο 14 ημέρες από την ημερομηνία υπαναχώρησης, χωρίς καθυστέρηση. Εάν στο πλαίσιο της σύναψης σύμβασης ο πωλητής αποστείλει στον πελάτη επιπλέον προϊόντα δωρεάν («δώρο»), είναι απαραίτητη η επιστροφή και του συγκεκριμένου δώρου. Θα σας παράσχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή των αγαθών μέσω των μεθόδων επικοινωνίας που αναφέρονται. 

v.   Σημειώστε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, φέρετε την ευθύνη για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών που προκαλείται ως συνέπεια χειρισμού των αγαθών με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είναι αναγκαίος για να εξοικειωθείτε με τη φύση, τις ιδιότητες και τη λειτουργικότητα των αγαθών (π.χ. αν χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν). Σημειώστε επίσης ότι δεν έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση στην περίπτωση αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με δικές σας απαιτήσεις ή εξατομικευμένων αγαθών (π.χ. συσκευασία με εξατομικευμένη χάραξη) και σε περίπτωση οποιωνδήποτε αγαθών που αφαιρέσατε από τη συσκευασία τους και τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν στη συσκευασία για λόγους υγιεινής (π.χ. ανοιγμένα καλλυντικά προϊόντα ή προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως και οτιδήποτε άλλο έρχεται σε άμεση επαφή με εσάς). Επιπλέον, ο πωλητής τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση που σχετίζεται με την υπηρεσία συσκευασίας δώρου ή οικολογικής συσκευασίας από τη στιγμή που τα προϊόντα συσκευάζονται και συνεπώς η υπηρεσία παρέχεται (η παροχή της υπηρεσίας συσκευασίας δώρου ή οικολογικής συσκευασίας εκτελείται άμεσα από τον πωλητή μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει την υπηρεσία). 

4.       Καταγγελίες 

i.     Αν τα αγαθά παρουσιάζουν ελάττωμα κατά την παράδοση, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αποζημίωση με τη μορφή κουπονιού. Δικαιούστε επίσης να ζητήσετε την απομάκρυνση του ελαττώματος με τη μορφή αντικατάστασης του προϊόντος ή επισκευής. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε την απομάκρυνση ενός ελαττώματος αδύνατη ή αδικαιολόγητη, δικαιούστε να ζητήσετε έκπτωση επί της τιμής αγοράς και εάν το ελάττωμα είναι σημαντικό, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Ισχύουν τα ίδια δικαιώματα σε περίπτωση που το ελάττωμα παρουσιαστεί αργότερα. 

ii.   Φέρουμε την ευθύνη για ελαττώματα στα αγαθά εάν τα ελαττώματα παρουσιαστούν εντός εξαμήνου από την παράδοση των αγαθών ή πριν από την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Το διάστημα αυτό ισχύει για την περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί. 

iii. Τα αγαθά θεωρούνται ελαττωματικά, συγκεκριμένα, όταν δεν έχουν τις συνήθεις ή αναφερόμενες ιδιότητες, όταν δεν εξυπηρετούν το σκοπό τους, δεν συμμορφώνονται με τις νόμιμες απαιτήσεις ή δεν παραδίδονται στη συμφωνημένη ποσότητα. Σημειώστε ότι αυξημένη ευαισθησία ή αλλεργική αντίδραση στα παραδοθέντα αγαθά δεν μπορεί να θεωρηθεί ελάττωμα των αγαθών. Το ίδιο ισχύει για προβλήματα που εμφανίζονται σε δώρα και άλλες δωρεάν παροχές που προσφέρουμε πέραν της παραγγελίας σας, τα οποία επίσης δεν συνιστούν ελάττωμα. Οι απεικονίσεις των αγαθών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι μόνο ενδεικτικές και δεν συνιστούν δεσμευτική απεικόνιση των ιδιοτήτων των αγαθών (για παράδειγμα, η συσκευασία ενδέχεται να διαφέρει λόγω τροποποίησης του κατασκευαστή). 

iv. Ευχαρίστως θα σας απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με καταγγελίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@re4earth.com ή τηλεφωνικά στο +30 210 832 2326  Αποστείλετε μας τα αγαθά της καταγγελίας μαζί με συμπληρωμένο το έντυπο καταγγελίας που μπορείτε να βρείτε εδώ. Μην παραλείψετε να υποδείξετε το ελάττωμα που διαπιστώσατε ή πώς εκδηλώνεται το ελάττωμα και την απαίτησή σας ως προς τον τρόπο χειρισμού της καταγγελίας σας, ειδικά αν συμπληρώσετε τη φόρμα χωρίς την καθοδήγησή μας. 

v.   Σας ενημερώνουμε για την πρόοδο της καταγγελίας, συγκεκριμένα την παραλαβή της, την αποδοχή ή την απόρριψή της μέσω e-mail. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας τηλεφωνικά. 

vi. Παίρνουμε απόφαση σχετικά με την καταγγελία χωρίς καθυστέρηση. Η επεξεργασία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ελαττωμάτων, δεν υπερβαίνει συνήθως τις 30 ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Είναι απαραίτητο να μας παράσχετε την βοήθεια που απαιτείται για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας. 

vii. Σε περίπτωση αιτιολογημένης καταγγελίας, αναλαμβάνουμε τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών. 

5.       Μέθοδος πληρωμής και παράδοσης 

i.     Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληρωμής και παράδοσης από τις επιλογές που προσφέρουμε. Πριν από την πληρωμή της παραγγελίας, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής και παράδοσης και τις σχετικές δαπάνες. 

ii.   Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες μεθόδους πληρωμής και παράδοσης και το κόστος τους εδώ. 

iii.     Ο δηλωθείς χρόνος παράδοσης είναι μόνο μια εκτίμηση και βασίζεται στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των ταχυμεταφορέων.  

iv.      Έχουμε το δικαίωμα να παρέχουμε δωρεάν παράδοση αγαθών σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 

6.       Διάφορα 

i.     Προσφέρουμε στους Πελάτες μας διάφορες εκπτώσεις, δωροκουπόνια και άλλα κουπόνια. Η χρήση τους διέπεται από κανόνες σχετικά με τους οποίους ενημερώνουμε τον πελάτη για την εκάστοτε περίπτωση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, κάθε έκπτωση ή δωροκουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και μόνο ένα κουπόνι του ίδιου τύπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά αγορά. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, ο συνδυασμός εκπτώσεων δεν είναι εφικτός. Σε περίπτωση που η αξία ενός δωροκουπονιού είναι μεγαλύτερη από την αξία ολόκληρης της αγοράς, η διαφορά δεν μεταφέρεται σε νέο κουπόνι και το ποσό που δε χρησιμοποιείται δεν επιστρέφεται. 

ii.   Ενδέχεται να λάβετε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από τρίτο μέρος σχετικά με την πραγματοποιηθείσα αγορά. Μπορείτε να μοιραστείτε την εμπειρία σας σχετικά με την αγορά και τα αγαθά με άλλους. Θα χαρούμε πολύ να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο. 

7.       Πνευματικά Δικαιώματα 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, και η ιστοσελίδα στο σύνολό της, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική (εκτός από την αγορά εμπορευμάτων από την ιστοσελίδα μας) χρήση. 

Μπορείτε να κατεβάσετε ή να αντιγράψετε τα περιεχόμενα και άλλα υλικά με δυνατότητα λήψης που εμφανίζονται στο bellroy.com μόνο για προσωπική σας χρήση. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή ενδιαφέρον για οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει δεν μεταφέρεται σε εσάς ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε λήψης ή αντιγραφής. 

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε (εξαιρούνται τα παραπάνω), να δημοσιεύσετε, να μεταδώσετε, να διανείμετε, να εμφανίσετε, να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα, να πουλήσετε ή να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε πώληση ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, όλου ή μέρους, οποιουδήποτε περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας. 

8. Ασφάλεια 

[Text Wrapping Break]Για να εξασφαλίσουμε την προστασία σας, η ιστοσελίδα re4earth.com χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL protocol (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με αυτήν την τεχνολογία όλα τα στοιχεία σας (και της πιστωτικής σας κάρτας) είναι κρυπτογραφημένα και δεν μπορούν να διαβαστούν κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους στο διαδίκτυο.  

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι πλέον ένα παγκόσμιο πρότυπο Διαδικτύου για την πιστοποίηση ιστοσελίδων σε χρήστες του Διαδικτύου και για την κρυπτογράφηση δεδομένων μεταξύ χρηστών Διαδικτύου και διακομιστών Ιστού. Μια κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL απαιτεί όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό του αποστολέα και να αποκωδικοποιούνται από το λογισμικό του παραλήπτη. Με αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται κατά τη μεταφορά τους στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω πρωτοκόλλου SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που επαληθεύει αυτόματα εάν τέτοια δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά. 

9.       Γενικές πληροφορίες 

i.   Ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για επίλυση εξωδικαστικών διαδικασιών σε περίπτωση διαφορών ή ο αρμόδιος φορέας υπεύθυνος για τον χειρισμό καταγγελιών από πελάτες είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», http://www.synigoroskatanaloti.gr/index.html, διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Ελλάδα με τον οποίο μπορεί να επικοινωνήσει ο καταναλωτής μέσω της ιστοσελίδας του. Επιπλέον, Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

ii.  Η σύμβαση συνάπτεται στην Ελλάδα και διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας. 

iii. Σύμφωνα με τον νόμο περί καταχώρισης πωλήσεων, ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να εκδώσει απόδειξη στον πελάτη. Ο πωλητής είναι επίσης υποχρεωμένος να καταχωρίσει την πώληση διαδικτυακά στην φορολογική αρχή άμεσα και σε περίπτωση τεχνικής βλάβης το αργότερο εντός 48 ωρών. 

iv. Όλες οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών παρέχονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που ισχύει κατά τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ πριν από την ολοκλήρωση της σύναψης της σύμβασης πώλησης ή πριν από την αποστολή των αγαθών, ο Πελάτης υποχρεούται, λαμβάνοντας υπόψη την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, να διακανονίσει πιθανή υποπληρωμή της τιμής αγοράς ή ο πωλητής οφείλει να στείλει άμεσα στον πελάτη μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του οποίου να ζητήσει από τον πελάτη να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ο πωλητής μπορεί να διακανονίσει πιθανή υπερπληρωμή της τιμής αγοράς.  

v. Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, συμφωνείτε να λάβετε το τιμολόγιο ηλεκτρονικά συνημμένο στο email επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που θέλετε να λάβετε το τιμολόγιο σε έντυπη μορφή, στείλτε μας παρακαλώ email και θα το παραλάβετε μαζί με τα προϊόντα. 

vi. Όλες οι τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών έκπτωσης, ισχύουν μέχρι περαιτέρω ειδοποίησης ή έως ότου εξαντληθεί το απόθεμα. 

vi. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανανεώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των συγκεκριμένων όρων χρήσης, αναρτώντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. 

bottom of page